Půdorysy domů v zaniklé středověké vesnici Sarvaly ve světle srovnávacího materiálu z českých zemí

Název: Půdorysy domů v zaniklé středověké vesnici Sarvaly ve světle srovnávacího materiálu z českých zemí
Variantní název:
  • Grundrisse der Häuser in der mittelalterlichen Ortswüstung Sarvaly im Licht des Vergleichsmaterials aus tschechischen Ländern
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 511-518
Rozsah
511-518
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Csukás, G. 1984: A Bakony és Balatou — felvidék népi építészete, Ház és ember 2. Szentendre.

[2] Holl, J.—Parádi, N. 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly, Budapest.

[3] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu, Praha.