K problému energetiky v období středověku : (Pracovní these)

Název: K problému energetiky v období středověku : (Pracovní these)
Variantní název:
  • Zum Problem der Energetik im Mittelalter : (Arbeitsthesen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 43-51
Rozsah
43-51
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ALEXANDRE, P., 1987: Le Climat en Europe au Moyen Age. Paris.

[2] COOK, E., 1976: Man, Energy, Society. San Francisco.

[3] DUBY, G., 1973: Guerriers et paysans. Paris.

[4] KŘIVSKÝ, L.—PEJML, K., 1985: Dlouhodobé kolísání sluneční aktivity a povodně na Labi (1000—1786). In: Klimatické změny. Seminář Valtice 30. 9.—2. 10. 1985 (Sborník referátů). Praha.

[5] ODUM, H. J.—ODUM, E. C., 1981: Energy Basis for Man and Nature. New York. (2. vyd.)

[6] ODUM, E. P., 1977: Základy ekologie. Praha.

[7] PÁTÝ, L. (Ed.), 1982: Ekologie a fyzika. Praha.

[8] PHILLIPSON, J., 1967: Ecological Energetics. Studies in Biology No 1. London—Beccles.