Archeologický výzkum v areálu bývalé osady Újezd v Praze 1, Malé Straně : (Předběžná zpráva o výzkumu ve dvoře čp. 425-III)

Název: Archeologický výzkum v areálu bývalé osady Újezd v Praze 1, Malé Straně : (Předběžná zpráva o výzkumu ve dvoře čp. 425-III)
Variantní název:
  • Eine archäologische Untersuchung im Areal der ehemaligen Siedlung Újezd in Praha 1, Malá Strana (Klein Seite). (Vorläufiger Bericht über die Untersuchung im Hof K.-Nr. 425-III)
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 109-122
Rozsah
109-122
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.