Archeologický výzkum v areálu bývalé osady Újezd v Praze 1, Malé Straně : (Předběžná zpráva o výzkumu ve dvoře čp. 425-III)

Variantní název
Eine archäologische Untersuchung im Areal der ehemaligen Siedlung Újezd in Praha 1, Malá Strana (Klein Seite). (Vorläufiger Bericht über die Untersuchung im Hof K.-Nr. 425-III)
Autor: Huml, Václav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 109-122
Rozsah
109-122
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document