Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna

Název: Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna
Variantní název:
  • Kloster der Minoriten im Verbauen des mittelalterlichen Brno
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 131-140
Rozsah
131-140
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae III/2, ed. G. Friedrich, Z. Kristen; IV/1, ed. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1962.

[2] DŘÍMAL, J.—PEŠA, V., 1969: Dějiny města Brna 1, Brno.

[3] ELIÁŠ, J. O., 1985: Minoritský klášter v Brně. Stavebně historický průzkum. Brno, SÚRPMO.

[4] ELIÁŠ, J. O., 1986: Minoritský klášter v Brně. Stavebně historický průzkum. Archaeologia historica 11, 313—319.

[5] SOA Brno: Státní oblastní archív v Brně, fond E 49.

[6] VIČAR, V., 1965: Místopis Brna v polovici 14. století. Prostor uvnitř městských hradeb. Brno v minulosti a dnes VII, 242—283.

[7] PROCHÁZKA, R., 1988: Archeologické prameny k středověkému Brnu (Z nových výzkumů 1983—1987). Archaeologia historica 13, 83—95.