K lokalizaci Nového hrádku a Hradce v románské Olomouci

Název: K lokalizaci Nového hrádku a Hradce v románské Olomouci
Variantní název:
  • Zur Lokalisation der Burgen Neuburg und Hradec im romanischen Olomouc
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 141-147
Rozsah
141-147
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Podnětem k tomuto příspěvku je polemické stanovisko J. Bistřického (in: AH 11, 1986, 103 n.) k novým možnostem výkladu této problematiky, které jsem nadhodil (srov. AH 11, 1986, 103 n.; podrobněji L. Konečný, Glosy k problematice románské Olomouce, SPFFBU F 30—31, 1986—1987, 17 n.).