Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave?

Název: Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave?
Variantní název:
  • Ein unbekannter Turmbau des Wasserturms in Bratislava?
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 161-169
Rozsah
161-169
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FIALA, A.—PLACHÁ, V.—VALLAŠEK, A., 1967: Bratislavská Vodná veža, Bratislava III, 41—57.

[2] GERÖ, L., 1975: Várépítészetünk, Budapest.

[3] GUERQUIN, B., 1974: Zamki v Polsce, Warszawa.

[4] KLINČOKOVÁ, K.—FERUS, V., 1982: Stavebnohistorický vývoj Vodnej veže v Bratislave, Pamiatky a príroda Bratislavy 7, 109—132.

[5] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, I. díl, Praha.

[6] PLAČEK, M.—PROCHÁZKA, R., 1986: K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (teze). AH 12, 159—169.

[7] PROCHÁZKA, R., 1984: Pozdně hradištní keramika v některých moravských regionech, AR XXXVI, 430—442.

[8] SALCH, CH. L., 1977: L'atlas des chateaux forts en France, Strassbourg.