Revizní archeologický výzkum na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (Předběžné sdělení)

Název: Revizní archeologický výzkum na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (Předběžné sdělení)
Variantní název:
  • Archäologische Revisionsgrabung auf der fürstlichen und königlichen Akropolis auf Vy­šehrad
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 213-217
Rozsah
213-217
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČÁREK, J., 1947: RománskÁ Praha. Praha.

[2] GUTH, K., 1931: Vyšehrad, РАМ 1, n. ř. skup. hist., str. 6З—64.

[3] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu. Praha.

[4] JANÁČEK, J., 1983: Malé dějiny Prahy. 3. přepracované vydání. Praha.

[5] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1979: K problematice — CURIA REGIS — na Vyšehrade, AH 4, 95—103.

[6] MENCL, V., 1948: Praha předrománská a románská, Osmero knih o Praze II, str. 45—125.

[7] MENCL, V., 1969: Praha. Praha

[8] NECHVÁTAL, B., 1972: Výsledky nového výzkumu Vyšehradu, AR XXIV, 394—402, 471—478.

[9] NECHVÁTAL, B., 1973: Archeologický výzkum Vyšehradu, PSH 8, 5—28.

[10] NECHVÁTAL, B., 1975: Archeologický výzkum Vyšehradu v roce 1971—73, AR XXVII, 159—177, 234—237.

[11] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad. Praha.

[12] NECHVÁTAL, B., 1983a: Vyšehrad, stručný průvodce. Praha.

[13] NECHVÁTAL, B., 1983b: Vyšehrad a počátky Prahy, FHB 5, 39—59.

[14] PÍŠA, VL., 1971: Středověký Vyšehrad, Staletá Praha 5, 87—104.

[15] RUFFER, V., 1861: Historie Vyšehradská. Praha.

[16] VACEK, FR., 1914: Náš Vyšehrad v letech 1420—1529, Nový Obzor IV., měsíčník pro literaturu a umění, Olomouc, 195—197, 258—270, 323—329, 389—394.

[17] VACEK, FR., 1916: Královský Vyšehrad v 15. a 16. století, Sborník historického kroužku, XVII č. 3, 113—132, 161—177.