K otázce prostorového členění olomouckého hradu ve 12.—13. století

Název: K otázce prostorového členění olomouckého hradu ve 12.—13. století
Variantní název:
  • Zur Frage der Raumteilung der Olmützer Burg aus dem 12.—13. Jahrhundert
Autor: Dohnal, Vít
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 271-278
Rozsah
271-278
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DOHNAL, V., 1981: Mladohradištní pohřebiště na Olomoucku, AR 33, 258—268.

[2] DOHNAL, V., 1984: K otázce funkční interpretace románského paláce v Olomouci, Urbes medii aevi. Praha, 29—41.

[3] DOHNAL, V., 1985: Počátky hradu v Olomouci a jeho nejstarší zděná architektura, AH 10, 273—282.

[4] DOHNAL, V., 1987a: Systematický výzkum dámského návrší v Olomouci — 9. etapa, PV 1984, 49—51.

[5] DOHNAL, V., 1987b: Systematický výzkum dómského návrší v Olomouci — 11. etapa, PV 1987 (v tisku).

[6] DOHNAL, V., 1988: Nové poznatky o předgotickém opevnění olomouckého hradu, ČS1M 37

[7] HAVELKA, J., 1884: O starožitnostech, jež vykopány byly u svat. Vácslava v Olomouci, ČVSMO 1, 27—29.

[8] MICHNA, P.—POJSL, M., 1988: Poznámky k přestavbám katedrály sv. Václava v Olomouci, VVM 40, 65—73.

[9] PROKOP, A., 1904: Die Markgraftschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung I. Wien.

[10] RICHTER, V., 1959: Raněstředověká Olomouc. Praha—Brno.