Výskum stredovekého osídlenia v Bajči

Název: Výskum stredovekého osídlenia v Bajči
Variantní název:
  • Die Erforschung der mittelalterlichen Besiedlung in Bajč
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 299-310
Rozsah
299-310
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČAPLOVIČ, D.—CHEBEN, I.—RUTTKAY, M.: Výsledky prvej sezóny záchranného archeologického výskumu v Bajči—Medzi kanálmi (okr. Komárno). AVANS v roku 1987, v tlači.

[2] FODOR, I., 1986: Vostočnyje paralely pečej vne žilišč na drevnevengerskich poseleňach, AAHung 38, 185—193.

[3] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.—XIII. storočí, SlA IX, 451—482.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[5] CHEBEN, I., 1981: Druhá sezóna výskumu v Bíni. AVANS v roku 1980, 88—90.

[6] JANŠÁK, Š., 1931: Staré osídlenie Slovenska, In: Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti 25, Turčiansky sv. Martin, 30—31.

[7] KOVALOVSZKI, J., 1980: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon, Budapest.

[8] MÉRI, I., 1962: Az árok szerep Arpád-kori falvainkbah, AÉ 90, 273—281.

[9] PAULÍK-REJHOLEC, E., 1958: Stredoveké chaty v Chotíne, SlA 6, 213—235.

[10] PIEPERS, W., 1981: Ein mittelalterlicher Viehpferch bei Bergheim-Wiedenfeld, Bonner Jahrbuch 181, 451—458.

[11] RUTTKAY, M., 1987: Záchranný výskum v Sľažanoch, AVANS v roku 1986, 95—96.

[12] SZÖKE, B., 1957: Brod na rieke Nitre pri Nových Zámkoch. In: Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre, 2, s. 105—113.

[13] TOČÍK, A., 1978: Prieskum archeologických lokalít v Bajči, AVANS v roku 1987, 237 až 246.