K problematice trojdílného domu v Čechách

Název: K problematice trojdílného domu v Čechách
Variantní název:
  • Zur Problematik des dreiteiligen Hauses in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 319-324
Rozsah
319-324
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BELCREDI, L., 1987: Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě, AH 12, 157—169.

[2] DOSTÁL, B., 1987: Stavební kultura 6.—9. století na území ČSSR, AH 12, 9—32.

[3] FROLEC, V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu (Ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě), AH 7, 67—77.

[4] FROLEC, V., 1983: Ke genezi a počátkům historického vývoje lidového domu v oblasti moravsko-slovenského pomezí, ZSNM LXXXVII Etnografia, 24, 87—119.

[5] FROLEC, V., 1987: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem, AH 12, 47—83.

[6] FROLEC, V., 1988: Kontinuita a diskontinuita vesnické stavební kultury na západní Moravě, Rodná země, 449—473. Brno.

[7] NEKUDA, VL., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[8] NEKUDA, VL., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad, AH 7, 33—66.

[9] NEKUDA, VL., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě, AH 9, 21—37.

[10] NEKUDA, VL., 1987: Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora. AH 12, 33—46.

[11] SMETÁNKA, Z., 1983: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.