Pallium sibi nullatenus deponatur : Textilní výroba v raně středověkých Čechách

Název: Pallium sibi nullatenus deponatur : Textilní výroba v raně středověkých Čechách
Variantní název:
  • Textile production of mediaeval Bohemia (11th—12th century)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 69-86
Rozsah
69-86
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BARTOŠOVÁ, R. 1982—1983: Kličín, o. Čeradice, okr. Louny. BZO 1932—1983, 59.

[2] BENDER J0RGENSEN, L. 1988: Textilfunde aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet (Eisenzeit bis frühes Mittelalter). Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 71, 91—123.

[3] BENEŠ, A. 1968: Loučovice, o. Český Krumlov. BZO 6, 74.

[4] BENEŠ, A. 1972: Klenovice, o. Tábor. BZO 1972, 72—73.

[5] BENEŠ, A. 1978—1979: Volyně, okr. Strakonice. BZO 1970—1979, 151.

[6] BENEŠ, A. 1980—1981: Ločenice, o. České Budějovice. BZO 1980—1981, 68.

[7] BENEŠ, A. 1982—1983: Březí u Týna nad Vltavou, o. České Budějovice. BZO 1982—1983, 15.

[8] BENEŠ, A.—MICHÁLEK, J. 1971: Sedlec, obec Temelín, o. České Budějovice. BZO 1971, 131.

[9] BENEŠ, A.—MICHÁLEK, J. 1971a: Všemyslice, okr. České Budějovice. BZO 1971, 154.

[10] BERANOVÁ, M.—SMETÁNKA, Zd.—STAŇA, Č. 1975: Archeologičeskije issledovanija slavjanskoj epochi v Čechii i v Moravii v 1966—1974 gg. PA 66/1, 153—243.

[11] BORKOVSKÝ, I. 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Academia Praha.

[12] BRAUN, P. 1978—1979: Starý Plzenec, o. Plzeň-jih. BZO 1978—1979, 123.

[13] BRYCHOVÁ, J. 1980: Tkalcovství a oděv Slovanů v 6.—13. století. Diplomní práce na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Praha.

[14] BŘICHÁČEK, P. 1982—1983: Petrov, o. Praha-západ. BZO 1982—1983, 125.

[15] BUBENÍK, J. 1971: Slovanské hradiště u osady Vraník. AR 23, 58—62, 123—124.

[16] BUBENÍK, J. 1979: Nový nález časně slovanské keramiky z Podkrušnohoří a otázka tzv. zdobeného pražského typu. AR 31, 151—162.

[17] BUCHVALDEK, M.—SLÁMA, J.—ZEMAN, J. 1978: Slovanské hradiště u Kozárovic. Praehistorica 6. Univerzita Karlova, Praha.

[18] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Vol. II ed. G. Friedrich, Pragae 1912.

[19] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Vol. III/1 ed. id., Pragae 1943.

[20] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Vol. IV/1 edd. J. Šebánek—S. Dušková, Pragae 1962.

[21] ČERMÁK, Kl. 1907: Kamenné nástroje na Čáslavsku. PA 22/7—8, 509—520

[22] DONAT, P. 1988: Der Königshof Helfta I. Die frühmittelalterlichen Funde und Befunde der Ausgrabungen 1977—1981. Zeitschrift für Archäologie 22, 103—125.

[23] DOUBOVÁ, M. 1969: Březina, o. Rokycany, BZO 1969, 18—22.

[24] DRAGOUN, Zd. 1982: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě Pražském II. Archaeologica Pragensia 3, 99—151.

[25] DUBSKÝ, B. 1914: Hradištní sídliště u Paračova. PA 26, 30—32.

[26] DUBSKÝ, B. 1914a: Archeologické zprávy z jižních Čech. PA 26, 222—223.

[27] DUBSKÝ, B. 1915: Archeologické zprávy z Volyňska. PA 27, 221—223.

[28] DUBSKÝ, B. 1920: Strakonicko v hradištní době. PA 32, 232—235.

[29] DUBSKÝ, B. 1924—1925: Hradec u Nemetic na Volyňsku. PA 34, 458—461.

[30] DURDÍK, T. 1969: Vyžlovka, o. Kolín, BZO 1969, 174—1118.

[31] FRIEDEL, A. 1920: Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech. PA 32, 262—269.

[32] FRÖHLICH, J. 1974: Dobešice, o. Drhovle, okr. Písek. BZO 1974, 35.

[33] FROLÍK, J. 1981: Archeologické nálezy Chrudimsko — Chrudim. Chrudim.

[34] FROLÍK, J. 1982: Archeologické nálezy a minulost Skutečska. Městské muzeum Skuteč.

[35] FROLÍK, J. 1983: K počátkům Chrudimi. AR 35, 517—539.

[36] FROLÍK, J. 1988: Archeologický materiál ze slovanských mohyl u Dvakačovic (okr. Chrudim). Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, vědy spol. XV/1, 80—94.

[37] GOJDA, M.—KUNA, M. 1985: Časně slovanský sídelní areál v Roztokách. AR 37, 152 až 169, 237—240.

[38] HAMMER, F. 1964: Archeologické lokality na katastru obce Mutějovice, okr. Rakovník. BZO 2, 118—135.

[39] HAZLBAUER, Z.—ŠPAČEK, J. 1977: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. AH 2, 117—125.

[40] HEJNA, A. 1957: Příspěvek k otázce původu a významu kruhového blatného hrádku v Čechách. PA 48, 218—237.

[41] HEJNA, A. 1962: Středověká stanice říční plavby v Červené nad Vltavou. AR 14, 484, 494 až 496, 501—510.

[42] HEJNA, A. 1962a: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v SV Čechách. PA 53, 455—473.

[43] HEJNA, A. 1964: Krašovice — příspěvek k výzkumu středověké vesnice v Čechách. PA 55, 178—221.

[44] HEJNA, A. 1967: Archeologický výzkum a počátky sídlištního vývoje Chebu a Chebska. PA 58, 169—271.

[45] HEJNA, A. 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách. PA 74, 366—436.

[46] HELLICH, J. 1897: Novější výzkumy v okolí Libice u Poděbrad. In: A. Formánek et al.: Archaeologický výzkum ve středních Čechách//, PA 17/8, 671—693, na str. 671—693.

[47] HELLICH, J. 1915: Hradištko u Kolína a nálezy v okolí. PA 27, 106—110.

[48] HELLICH, J. 1918: Výzkumy na hradišti a tvrzi Havraňské u Poděbrad. PA 30, 35—37.

[49] HODKINSON, B. 1987: A reappraisal of the archaeological evidence for weaving in Ireland in the Early Christian period. Ulster Journal of Archaeology 50, 47—53.

[50] HÖLLHUBER, A. 1981: Spinnwirtel aus dem Fundgut von Mühlviertler Burgen. Jahrbuch des oberösterreichischen Musealvereines 126/1, 79—109.

[51] HORÁK, B. 1907: Hradiště Plzeňské. PA 22/6, 437—448.

[52] HORÁKOVÁ-JANSOVÁ, L. 1951: Slovanské hradiště u Nalžovic v Čechách. AR 3, 202—205, 219—220.

[53] HRDLIČKA, L. 1963: Vraclav, poloha "Hradisko", okres Ústí nad Orlicí. BZO 1, 90 až 95.

[54] HRDLIČKA, L.—RICHTER, M.—SMETÁNKA, Z. 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1965. AR 18, 663—680.

[55] HRUBÝ, V. 1957: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě. PA 48, 118—217.

[56] HUML, V. 1970: Archeologické výzkumy v Táboře. Tábor — sborník k 550. výročí vzniku města. Muzeum husitského revolučního hnutí a Okresní archív Tábor, 13—22.

[57] HUML, V. 1979: K výzkumu předměstských osad Prahy 12.—15. století — Vysočan a Kobylis. AH 4, 193—210.

[58] HUML, V. 1980: Mladohradištní sídliště z náměstí Lidových milicí. AR 32, 167—177.

[59] HUML, V. 1981: Mladohradištní osada v Praze 8-Kobylisích. Archaeologica Pragensia 2, 171—188.

[60] HUML, V. 1982: K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice a Ovenec-Bubeneč). AH 7, 211—224.

[61] CHARVÁTOVÁ, K.—VALENTOVÁ, J.—CHARVÁT, P. 1985: Sídliště 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora. PA 76, 101—167.

[62] JANSOVÁ, L. 1971: Lhota, obec Dolní Břežany, o. Praha-západ. BZO 1971, 77—79.

[63] JÍLKOVÁ, E. 1953: Hradištní obilnice v Kutné Hoře. AR 5, 46, 53—56.

[64] JUSTOVÁ, J. 1971: Tři staroslovanské osady na kat. území Nesuchyně a Mutějovic, okr. Rakovník. AR 23, 743—750.

[65] JUSTOVÁ, J. 1979: Slovanské hradiště v Hradci u Stoda a Stodsko v raném středověku. PA 70, 131—212.

[66] JUSTOVÁ, J. 1980: Archeologický výzkum na libickém předhradí v letech 1974—1979 (předběžná zpráva). AR 32, 241—264, 351—357.

[67] JUSTOVÁ, J. 1982—1983: Libice nad Cidlinou, okr. Nymburk. BZO 1982—1983, 85—86.

[68] JUSTOVÁ, J. 1985: Archeologický výzkum na předhradí slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou a v jeho zázemí v letech 1980—1984. AR 37, 308—318, 357—360.

[69] KALFERST, J.—SIGL, J. 1985: Archeologické nálezy v roce 1984. Zpravodaj Krajského muzea východních Čech, vědy spol. XIII/1, 5—20.

[70] KALFERST, J.—SIGL, J.—VOKOLEK, V. 1987: Přírůstky archeologické sbírky Krajského muzea východních Čech 1986. Zpravodaj KMVČ, vědy spol. XIV/1, 3—25.

[71] KAVAN, J. 1956: Archeologický výzkum v Hradištsku u Davle. AR 8, 371—372, 377 až 386.

[72] KAVAN, J. 1957: Kamenné slovanské přesleny v českých zemích. AR 9, 629—632, 649—652.

[73] KLÁPŠTĚ, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka. PA 69, 423—475.

[74] KLÁPŠTĚ, J.—VELÍMSKÝ, T. 1975: Příspěvek ke studiu počátků města Mostu, AR 27, 651—672, 717.

[75] KNOR, A. 1939—1946: Pohled do osídlení středních Čech v době hradištní. PA 42, 166—168.

[76] KNOR, A. 1953: Nové hroby ze starší doby hradištní ve středních Čechách. PA 44, 220—228.

[77] KNOR, A. 1957: Nová hradištní sídliště na Kladensku a Slánsku. PA 48, 58—98.

[78] KOSTELNÍKOVÁ, M. 1980: Nové poznatky o přeslenech z Mikulčic. AR 32, 78—82.

[79] KRUMPHANZLOVÁ, Z. 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.—11. věku v Čechách. PA 65, 34—110.

[80] KUDRNÁČ, J. 1950: Slovanské obilnice z Klučova. AR 2, 76—78.

[81] KUDRNÁČ, J. 1951: Nové objevy u Klučova v roce 1950. AR 3, 40, 50—53, 57—58.

[82] KUDRNÁČ, J. 1955: Slovanská obydlí na hradišti v Klučově. AR 7, 48, 61—67, 73—75.

[83] KUDRNÁČ, J. 1960: Slovanské hradiště v Přistoupimi a jeho památková ochrana. AR 12, 176 až 181, 192—194.

[84] KUDRNÁČ, J. 1961: Slovanské hradiště v Tismicích u Českého Brodu. AR 13, 492, 503—505, 509—519.

[85] KUDRNÁČ, J. 1963: Slovanský výzkum v Čechách po roce 1945. AR 15, 625—662.

[86] KUDRNÁČ, J. 1964: Klučov, o. Kolín. BZO 2, 19.

[87] KUDRNÁČ, J. 1965: Hradiště u Královic. AR 17, 43—47, 64.

[88] KUDRNÁČ, J. 1970: Klučov, staroslovanské hradiště ve středních Čechách. Academia Praha.

[89] KUDRNÁČ, J. 1972: Doubravčice, okr. Kolín (hradiště Staré / Pusté Zámky). BZO 1972, 37—39.

[90] KUDRNÁČ, J. 1972a: Tismice, okr. Kolín. BZO 1972, 174—175.

[91] KUDRNÁČ, J. 1974: Doubravčice, okr. Kolín. BZO 1974, 41—42.

[92] KUDRNÁČ, J. 1975: Klučov, o. Kolín. BZO 1975, 35.

[93] KUDRNÁČ, J. 1977: Záchranný výzkum na slovanském hradišti v Tismicích. AR 29, 259—268.

[94] KUDRNÁČ, J. 1982: Rýžování zlata v Čechách. PA 73/2, 455—485.

[95] KURZHALS, A. 1990: Ein Gewichtswebstuhl von Rohrberg, Kr. Klötze. Ausgrabungen und Funde 35, 199—203.

[96] KYTLICOVÁ, O. 1956: Slovanské sídliště v Chrudimi. AR 8, 72, 92—93.

[97] LEBEDA, V.—PELC, V.—ČERVENÝ, I. 1967: Čermníky, o. Chomutov. BZO 5, 9.

[98] MAIK, J. 1988: Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza. Acta Archaeologica Lodziensia 34. Ossolineum, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Lódż .

[99] MAŠEK, N. 1970: Nové poznatky z výzkumu na hradišti v Praze-Butovicích. AR 22, 272—285.

[100] MICHÁLEK, J. 1978—1979: Zvotoky, o. Škůdra , okr. Strakonice. BZO 1978—1979, 155.

[101] MICHÁLEK, J. 1980—1981: Libětice, o. Sousedovice, okr. Strakonice. BZO 1980—1981, 66.

[102] MICHÁLEK, J.—FRÖHLICH, J. 1969: Přední Ptákovice, k. o. Strakonice, o. Strakonice. BZO 1969, 136.

[103] Niederösterreichische Jubiläumsaustellung: 1000 Jahre Babenberger in Österreich. Stift Lilienfeld, 15. Mai—31. Oktober 1976 (verlängert bis 14. November 1976). Wien 1976.

[104] OLMEROVÁ, H. 1982: Raně středověké sídliště v Praze 6-Liboci. Archaeologica Pragensia 3, 45—78.

[105] PAVELČÍK, J. 1983: Drobné terakoty z Hlinska u Lipníku (okr. Přerov) II. PA 74, 295—315.

[106] PAVLŮ, IR. 1971: Pražská keramika 12. a 13. století. Univerzita Karlova, Praha.

[107] PECKA, O. A. 1916: Archaeologické výkopy v Řeporyjích a okolí. PA 28, 154—158.

[108] PETRÁŇ, J. 1983: Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury. AH 8, 27—39.

[109] PÍČ, J. L. 1897: Sídliště z pozdní doby slovanské u Třebovle. PA 17/8, 693—694.

[110] PÍČ, J. L. 1906: Lštění. PA 22/4, 265—272.

[111] PÍČ, J. L. 1907: K výzkumu našich hradišť. PA 22/7—8, 519—532.

[112] PÍČ, J. L. 1909: Čechy za doby knížecí (Starožitnosti země České III/1). Praha.

[113] PLEINER, R. 1969: Středověké sídliště s kovárnami u Mutějovic. PA 60, 533—571.

[114] PLEINEROVÁ, I. 1965: Výzkumy osady z doby stěhování národů a z doby slovanské v Březně u Loun. AR 17, 495—500, 509—515, 517—529.

[115] PLEINEROVÁ, I. 1971: Druhá zpráva z výzkumu sídlišť z doby stěhování národů a z období slovanského v Březně. AR 23, 700—715, 757—759.

[116] POKORNÁ, H. 1953: Slovanský nález z Chrástu u Milevska. AR 5, 752, 766, 769.

[117] PROCHÁZKA, Z. 1980—1981: Ranná, o. Strážov, okr. Klatovy. BZO 1980—1981, 111.

[118] RICHTER, M. 1961: Nejstarší středověká polévaná keramika v Čechách. PA 52, 573 až 579.

[119] RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle — městečko ostrovského kláštera. Academia Praha.

[120] RUSÓ, A. 1980—1981: Bílina, o. Teplice. BZO 1980—1981, 8—9.

[121] RYBOVÁ, A. 1980: Plotiště nad Labem. Eine Nekropole aus dem 2.—5. Jahrhundert u. Z. II. PA 71, 93—224.

[122] SANDERS, W. T.—WEBSTER, D. 1988: The Mesoamerican Urban Tradition. American Anthropologist 90/3, 521—546.

[123] SASSE, B. 1982: Die Sozialstruktur Böhmens in der Frühzeit — Historisch-archäologische Untersuchungen zum 9.—12. Jahrhundert. Duncker und Humblot, Berlin.

[124] SEDLÁČEK, Z. 1976: Záchranný výzkum v Cerhenicích v roce 1973 (část I). AR 28, 32—53.

[125] SIGL, J.—WOLF, V. 1982: Pokračování archeologického výzkumu v Trutnově. Zpravodaj Krajského muzea východních Čech IX/1, 51—61.

[126] SLÁMA, J. 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter I. Katalog der Grabfunde. Univerzita Karlova Praha.

[127] SMETÁNKA, Z. 1959: Středověká osada mezi Štíhlicemi a Kozojedy. AR 11, 675, 683 až 691.

[128] SMETÁNKA, Z. 1962: Výzkum středověké osady v Bylanech u Kutné Hory. AR 14, 159—160, 167 až 174.

[129] SMETÁNKA, Z. 1965: Slovanské sídliště v Bylanech u Kutné Hory. AR 17, 358—367.

[130] SMETÁNKA, Z. 1988: Život středověké vesnice — zaniklá Svídna. Academia Praha.

[131] SVOBODA, B. 1963: Hradištní pohřebiště s dřevěnou stavbou v Žalanech u Teplic. PA 54, 1963, 266—307.

[132] ŠEBESTA, P. 1980: První nález vesnického obydlí na Chebsku. AH 5, 173—175.

[133] ŠKRÁBEK, K. 1970: Starý Plzenec, o. Plzeň-jih. BZO 1970, 145.

[134] ŠOLLE, M. 1959: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi. PA 50, 1959, 353—506.

[135] ŠOLLE, M. 1966: Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách. Academia Praha.

[136] ŠOLLE, M. 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní. PA 60, 1—124.

[137] ŠOLLE, M. 1976: Záchranný výzkum na slovanském hradišti ve Lštění, okr. Benešov, AR 28, 320—323

[138] ŠOLLE, M. 1977: Hradsko u Mšena I. PA 68, 323—393.

[139] ŠOLLE, M. 1978: Hradsko u Mšena II. PA 69, 344—395.

[140] ŠOLLE, M. 1982: Slovanská pohřebiště pod Budčí. PA 73, 174—216.

[141] ŠOLLE, M. 1987: Ráz osídlení slovanského hradiště u Hryzel, okr. Kolín. AR 39, 573—576.

[142] ŠOLLE, M.—VÁŇA, Z. 1983: Budeč — památník českého dávnověku. Okresní muzeum Kladno a Archeologický ústav ČSAV.

[143] ŠPAČEK, J. 1978—1979: Káraný, o. Nový Vestec, okr. Praha-východ. BZO 1978—1979, 48—49.

[144] ŠPAČEK, J. 1978—1979a: Nový Vestec, okr. Praha-východ. BZO 1978—1979, 83—84.

[145] TOMAS, J. 1983: Řemeslníci 11.—13. století v českých zemích v písemných pramenech. AH 8, 73—84.

[146] TŘEŠTÍK, D.—KRZEMIEŃSKA, B. 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu. AR 17, 624—644, 649—655.

[147] TUREK, R. 1939—1946: Slovanské mohyly u Pňovic. PA 42, 105—122.

[148] TUREK, R. 1947—1948: K počátkům Prahy. PA 43, 59—94.

[149] TUREK, R. 1954: Výzkum v Libici nad Cidlinou v roce 1953. AR 6, 768, 785—787, 797—804.

[150] TUREK, R. 1978: Hroby na libickém vnitřním hradisku. Sborník Národního muzea řada A : historie 32, č. 1—4, 1—152.

[151] VÁŇA, ZD. 1951: Slovanské hradiště u Zabrušan. AR 3, 53—55, 58—60.

[152] VÁŇA, ZD. 1952: Další výzkum na slovanském nalezišti u Zabrušan. AR 4, 270—272, 294—297.

[153] VÁŇA, ZD. 1968: Vlastislav. PA 59, 5—192.

[154] VÁŇA, ZD. 1974: Kováry, o. Zákolany, okr. Kladno. BZO 1974, 80—81.

[155] VÁŇA, ZD. 1975: Výzkum Libušína v letech 1970—1971. Doplňující poznámky k postavení hradiště ve středočeské oblasti. AR 27, 52—71.

[156] VÁŇA, ZD. 1976: Bílina. PA 67, 393—478.

[157] VÁŇA, ZD. 1977: Bílina a staré Bělsko. PA 68, 394—432.

[158] VÁŇA, ZD. 1978: Obnovený výzkum Budče v roce 1972. AR 30, 372—385, 475—478.

[159] VÁŇA, ZD. 1985: Budeč, r-n Kladno: Gorodišče 8—12 vv. Archeologičeskije izučenija pamjatnikov 6—15 vekov v Čechii 1975—1985 gg. Institut archeologii ČSAN, Praga, 84 až 91.

[160] VÁŇA, Zd.—KABÁT, J. 1971: Libušín. PA 62, 179—313.

[161] VANĚK, J. 1970: Satalice, o. Praha-východ. BZO 1970, 136.

[162] VENCL, S. 1973: Časně slovanské osídlení v Běchovicích, okr. Praha-východ. PA 64, 340—392.

[163] VENCL, S.—ZADÁK, J. 1985: Časně slovanská polozemnice z Prahy 9-Horních Počernic. AR 37, 297—306.

[164] ZÁPOTOCKÝ, M. 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku. AR 29, 521—553, 600.

[165] ZAVŘEL, P. 1982—1983: Netolice, okr. Prachatice. BZO 1982—1983, 113—114.

[166] ZEMAN, J. 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech. PA 67, 115—235.

[167] ŽELÍZKO, J. V. 1908: Příspěvky k předhistorii jižních Čech. PA 23/6, 431—440.