Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském

Název: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském
Variantní název:
  • Die St.-Michael-Kirche in der Prager Altstadt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 277-285
Rozsah
277-285
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] EKERT, Fr. 1884: Posvátná místa král. hl. města Prahy II (Geheilige Stätten der königl. Hauptstadt Prag II), Praha.

[2] LÍVA, V. 1933: Studie o Praze pobělohorské, II. Rekatolizace (Studien über Prag nach der Schlacht am Weißen Berg, II. Rekatholisierung). Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy VII.

[3] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV (J. Emler), Praha 1892.

[4] TEIGE, J. 1915: Základy starého místopisu Pražského (Grundlagen der alten Prager Topographie) (1437—1620). I. díl, Staré město Pražské.

[5] TOMEK, V. V. 1886: Základy starého místopisu Pražského (Grundlagen der alten Prager Topographie), І, 1. Praha.

[6] TOMEK, V. V. 1855: Dějepis města Prahy (Geschichte der Stadt Prag), I. díl. Praha

[7] TOMEK, V. V. 1871: Dějepis města Prahy (Geschichte der Stadt Prag), II. díl. Praha.

[8] WRATISLAVOVÁ, L.—LORENC, V. 1950: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském (Die St.-Michael-Kirche in der Prager Altstadt). ZPP X, 8, 225—237.