Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí

Název: Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí
Variantní název:
  • Ensembles hochmittelalterlicher Töpferkacheln aus Sezimovo Ústi
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 361-383
Rozsah
361-383
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] HAZLBAUER, Z. 1988: Neobvyklý gotický rohový kachel ze Sezimova Ústí. AVJČ 5, 117—137.

[2] HAZLBAUER, Z.—FRÝDA, F. — v tisku: České rohové reliefní kachle 15. století — morfologie, funkce a technologie jejich výroby.

[3] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P. 1987: Projekt ideální rekonstrukce gotických kamen z nádobkových kachlů ze Sezimova Ústí pro MHRH v Táboře. Nepublikováno. Kopie u autorů a v MHRH Tábor.

[4] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P. 1988: Projekt ideální rekonstrukce gotických kamen z kachlů s prořezávanou čelní stěnou ze Sezimova Ústí pro MHRH v Táboře. Nepublikováno. Kopie u autorů a v MHRH Tábor.

[5] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P.—RICHTER, M. — v tisku: Problematika kresebných a stavebních rekonstrukcí gotických kamen.

[6] HAZLBAUER, Z.—RICHTER, M. 1990: Dva hromadné nálezy gotických nádobkových kachlů v Sezimově Ústí. AR. XLII, 416—434.

[7] HOLČÍK, S. 1972: Kachľová pec z 15. storočia na Bratislavskom hrade. Zborník SNM 66 — História 12, 101—116.

[8] HOLČÍK, S. 1973: Nález kachľovej pece v Šenkviciach. Zborník SNM 67 — História 13, 117—135.

[9] HOLL, I.—VOIT, P. 1963: Alte ungarische Ofenkacheln. Budapest.

[10] HOŠŠO, J. 1982: Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary. AH 7, 499—508.

[11] MICHNA, P. J. 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci. AH 6, 333—360.

[12] MICHNA, P. J. 1984: Gotische Kacheln aus Burg Melice in Mähren. Budapest Régiségei XXVI, 87—110.

[13] OVSJANNIKOV, J. M. 1967: Russkije izrazci. Leningrad.

[14] PAJER, J. 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[15] RICHTER, M. 1970: Archeologický výzkum v Sezimově Ústí. Sborník 550 let Tábora, 22—38. Tábor.

[16] RICHTER, M. 1978—1979: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. Katalog k výstavě, uspořádané pod stejným názvem v Bechyni. Hluboká nad Vltavou.

[17] RICHTER, M. 1986: Sezimovo Ustí (A part of the project of investigations of Bohemian urban settlement). Archeology in Bohemia. Praha.

[18] RICHTER, M.—DRDA, M. 1981: Sezimovo Ústi (Alttabor) und Tabor. Mitteilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung LXXXIX, 1—21.

[19] SMETANA, J.—GABRIEL, F. 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku. AH 13/88, 545—560.

[20] SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA LX, 228—262.

[21] SZATMÁRI, S.—KERTI, K. 1986: Kályhacsempék a Tatai Várból I. (Ofenkacheln aus der Burg von Tata I.) Komárom Megyei Múzeumok Közleményei 2, 77—94.

[22] TAMÁSI, J. 1987: A Nagyvázsonyi Kinizsi-vár Doboz Alakú Csempékböl Rakott Kályhája. (Der aus schachtelförmigen Kacheln aufgesetzte Ofen der Burg von Nagyvázsony.) A Vesprém Megyei Múzeumok Közleményei 18, 1986, 235—259.