Nejstarší platnéřské památky z fondu původní městské historické zbrojnice v Plzni

Název: Nejstarší platnéřské památky z fondu původní městské historické zbrojnice v Plzni
Variantní název:
  • Die ältesten Plattner-Dankmäler aus dem Bestand des ursprünglichen historischen städtischen Zeughauses in Plzeň
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 425-435
Rozsah
425-435
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BĚLOHLÁVEK, M. 1957: Kniha počtů města Plzně 1524—1525. Plzeň.

[2] BOEHEIM, W. 1890: Handbuch der Waffenkunde. Leipzig.

[3] FRANKENBERGER, O. 1921: Naše velká armáda. Praha.

[4] FRÝDA, F. 1988: Plzeňská městská zbrojnice I. Plzeň.

[5] KOČKA, V. 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[6] MÜLLER, H.—KUNTER, F. 1971: Europäische Helme. Berlin.

[7] PEŠINA, J. 1950: Česká malba pozdní gotiky a renesance 1450—1550. Praha.

[8] SCHIEBL, J. 1931: Dosud neznámé popsání dvorany vyzdobené městskou zbrojí. Plzeňsko XII, 2, 36—38.

[9] HUMMELBERGER, W.—GAMBER, O. 1960: Das Wiener bürgerliche Zeughaus. Wien.

[10] WINTER, Z. 1890: Kulturní obraz českých měst. Praha.