Príspevok ku stredovekým kamenárskym značkám z Bratislavy

Název: Príspevok ku stredovekým kamenárskym značkám z Bratislavy
Variantní název:
  • Beitrag zu den mittelalterlichen Steinzeichen aus Bratislava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 447-451
Rozsah
447-451
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FIALA, A. 1969: Gotická architektúra Bratislavského hradu. Zborník Historica XX, s. 18—25, obr. 3—7.

[2] KIESLINGER, A. 1949: Die Steine von St. Stephan. Wien.

[3] MENCLOVI, V. a D. 1936: Bratislava, stavební obraz města a hradu. Praha.

[4] POJSL, M. 1984: Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě. Archaeol. historica 9, s. 217—238.

[5] POJSL, M. 1989: Kamenické značky a stavebně historický průzkum. Památky a příroda 14, s. 395—402.

[6] RYBÁRIKOVÁ-SERDAHELY, M. 1984: K otázke kamenárskych značiek v Bratislave. Dipl. práva, Bratislava.

[7] RYBARIKOVÁ-SERDAHELY, M. 1989: Stredoveké kamenárske značky z dómu sv. Martina. Zborník slov. nár. múzea LXXXIII, História 29, s. 109—123.

[8] VÁRNAI, D. 1955: A Budai várpalota középkori köfaragójelci. Budapest régiségei XVI, s. 325—362.