K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám

Název: K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám
Variantní název:
  • Zum derzeitigen Stand der Forschung des Urbanismus und der baulichen Gestaltung von mittelalterlichen Städten
Autor: Muk, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 59-62
Rozsah
59-62
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku, Praha.

[2] LÍBAL, D., 1958: Rozwój miast czeskich od XI. wieku do rewolucji husyckiej, kwartalnik architektury i urbanistiky III, s. 241.

[3] LÍBAL, D., 1970: Starobylá města v Československu.

[4] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[5] MUK, J., 1987: Městská památková rezervace Bardejov, Památková péče, s. 387.

[6] MUK, J.—URBAN, J., 1988: O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku, HA 13, s. 97.