Dvě nedokončená šlechtická sídla z 13. století na jižní Moravě

Variantní název
Zwei unbeendete Adelssitze in Südmähren
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 245-251
Rozsah
245-251
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BELCREDI, L., 1990: Čepička — opevnění nad klášterem Porta Coeli v Tišnově-Předklášteří, Čas. Mor. muz. — vědy společenské LXXV, 99—120.

[2] GOŠ, V.—KAREL, J., 1979: Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy, AR XXXI, 163—175.

[3] GOŠ, V.—KAREL, J.—NOVÁK, J., 1974: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově, Čas. Slezského muzea, B, XXIII, 40—119.

[4] MĚŘÍNSKÝ, Z.—UNGER, J., 1987: Zaniklá ves Koválov u Žabčic (archeologické nálezy), Mikulov.

[5] MEYER, W., 1989: Nicht gebaute und unvollendete Burganlagen im Mittelalter, Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins 62, 26—31.

[6] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno.

[7] NEKUDA, V.—UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[8] POKORNÝ, V. J., 1923: Říčany na Moravě. Kapitoly z jejich dějin, Brno.

[9] PROCHÁZKA, R., 1984: Pozdně hradištní keramika v některých moravských regionech, AR XXXVI, 430—440.

[10] PROCHÁZKA, R., 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. Mikulovské sympozium 1990, Brno, 233—245.

[11] PROCHÁZKA, R.—ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku, VVM XXXV, 46—57.

[12] UNGER, J., 1968: Moravská drobná středověká opevnění v období vrcholného feudalismu, Disertace na FF UJEP, Brno.

[13] UNGER, J., 1984: Základní horizonty keramiky 12.—15. století na soutoku Jihlavy a Svratky, okr. Břeclav, AR XXXVI, 288—296.

[14] VM, 1904: Vlastivěda moravská, Ivančický okr., Brno.

[15] VRBAS, J., 1898: Dějiny městečka Ždánic, Ždánice.