Dřevěné a dřevohliněné konstrukce středověkého původu v lidové architektuře severních Čech a Lužice

Variantní název
Hölzerne und holztönerne Konstruktionen des mittelalterlichen Ursprungs in der Volksarchitektur Nordböhmens und der Lausitz
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 333-336
Rozsah
333-336
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BEDAL, K., 1987: Ein Bauernhaus aus dem Mittelalter. Bad Windsheim.

[2] BERNERT, K., 1988: Umgebindehäuser. Berlin.

[3] DELITZ, F., bez data: Umgebinde im Überblick. Zittau.

[4] CHOTĚBOR, P., 1989: Srubové obytné místnosti v prostředí českých tvrzí, Castellologica bohemica 1, Praha, 91—104.