Zobrazení vesnice Kuppentinu (příspěvek k ikonografii středověké vesnice)

Variantní název
Abbildung des Dorfes Kuppentin (Beitrag zur Ikonographie des mittelalterlichen Dorfes)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 365-367
Rozsah
365-367
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document