Archeologický textilní fond na Pražském hradě

Název: Archeologický textilní fond na Pražském hradě
Variantní název:
  • Der archäologische Textilienfonds auf der Prager Burg (Vorbericht)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 411-419
Rozsah
411-419
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BAŽANTOVÁ, N., 1983: Textilní fragmenty z hrobu kněžny Ludmily. Památky a příroda, 513—519.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[3] GOLLEROVÁ-PLACHÁ, J., 1937: Látky z pražské královské hrobky. Praha.

[4] HILBERT, K.—MATIEGKA, J.—PODLAHA, A., 1930: Královská hrobka v chrámu sv. Víta na hradě Pražském. PA XXXVI, 241—257.

[5] LEJSKOVÁ, M., 1931: Dvojí šat královen z hrobky českých králů v chrámu sv. Víta v Praze. PA XXXVII, 5.

[6] PODLAHA, A.—ŠITTLER, E., 1903: Chrámový poklad u sv. Víta v Praze, jeho dějiny a popis. Praha.

[7] PODLAHA, A.—ŠITTLER, E., 1903: Poklad Svatovítský. Praha.