Motte z počátku 15. stol. v zaniklé vsi Bořanovice u Přibic, okr. Břeclav

Variantní název
Motte aus dem Anfang des 15. Jhdts. in der Ortswüstung Bořanovice bei Přibice, Kreis Břeclav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 191-197
Rozsah
191-197
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BÁLEK, M.—DROBERJAR, E.—ŠEDO, O., 1993: Die römischen Feldlager in Mähren. Ein vorläufiger Bericht. Arch. Austr., v tisku.

[2] BÁLEK, M.—UNGER, J., 1993: Vojenský tábor z dob husitských válek u Šumic (okres Znojmo). VVM XLV, 3—15.

[3] BODNÁR, K.—CABELLO, J., 1989: Zagyvafö, Castrum Bene 1989, 182—183.

[4] GROSS, U., 1991: Die Bügelkanne, eine Hauptform der süddeutschen Keramik des Hoch- und Spätmittelalters, Beitr. z. Mittelalterarch. in Österreich 7, 69—77.

[5] HINZ, H., 1981: Motte und Donjon. Zur Frühgeschichte der mittelalterlichtn Adelsburg, Köln.

[6] KONEČNÝ, L.— MERTA, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hrad u Adamova, AH 1, 231—250.

[7] KONEČNÝ, L.— MERTA, J., 1980: Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hrad u Adamova, AH 5, 305—318.

[8] MĚŘÍNSKY, Z., 1980: Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů, AH 5, 31—65.

[9] MĚŘÍNSKY, Z.—UNGER, J., 1987: Zaniklá ves Koválov u Žabčic (archelogické nálezy), Mikulov.

[10] POLLA, B.—SLIVKA, M., 1980: Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania, AH 5, 69—103.

[11] PROCHÁZKA, R., 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. Mikulovské sympozium 1990, Brno, 233—245.

[12] RICHTER, M., 1974: Archeologický výzkum a otázky nejstarší sídlištní topografie Žďaru nad Sázavou, Dějiny Žďaru n. S. III, Brno, 231—240.

[13] SCHAD'N, H. P., 1953: Die Hausberge und verwandte Wehranlagen in Niederösterreich Horn—Wien.

[14] UNGER, J., 1968—1969: Zjišťovací výzkum n a tvrzišti "Valy" u Týnce (okr. Břeclav), Slovácko X—XI, 77—85.

[15] UNGER, J., 1980: Keramika z přelomu 14. a 15. stol. ve venkovském prostředí jižní Moravy, AH 5, 383—387.

[16] UNGER, J., 1984: Základní horizonty keramiky 12.—15. stol. na soutoku Jihlavy a Svratky, okr. Břeclav, AR, XXXVI, 288—296.

[17] UNGER, J., 1985: Zaniklá středověk ves Bořanovice u Přibic (okr. Břeclav), Jižní Morava 21, 109—125.

[18] UNGER, J., 1988: Počátky středověkých opevněných sídel typu "motte" na jihovýchodní Moravě, Rodná země, Brno, 207—220.

[19] UNGER, J., 1989: Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov u Žabčic (archeologické nálezy), Mikulov.

[20] VERMOUZEK, R., 1982: Mikulovská cesta, Jižní Morava 18, 86—101.

[21] VERMOUZEK, R., 1987: Středověké komunikace na jižní Moravě, XVI. mikulovské sympozium 1986, Praha, 213—220.