Archaeologia historica 1994, roč. 19, č. [1]

Obrázek
Rok
1994
Rok vydání
1994
Page Title
5-6 Čtvrt století konferenčních jednání Nekuda, Vladimír | pdficon
A. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Page Title
9-18 Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání Boháčová, Ivana | pdficon
19-25 Libušina lázeň na Vyšehradě Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
27-35 Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi — předběžné sdělení Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav | pdficon
37-49 Povrchový průzkum hradu Choustníka Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan | pdficon
51-64 Stavební vývoj hradu Helfenburku Gabriel, František; Smetana, Jan | pdficon
65-70 Středověké jádro zámku v Hranicích Muk, Jan | pdficon
71-77 Městský hrad v Rokycanech Anderle, Jan; Karel, Tomáš; Švábek, Vladimír | pdficon
79-99 K problematice sídel nižší šlechty na Táborsku v Mladovožickém regionu Huml, Václav | pdficon
101-119 Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu Svoboda, Ladislav | pdficon
121-151 Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsk u (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu) Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav | pdficon
153-175 Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.—15. stol. : (In memoriam kolegovi I. Rakovskému) Kohoutek, Jiří | pdficon
177-190 Dvě málo známé středověké fortifikace Moravského krasu Doležel, Jiří | pdficon
191-197 Motte z počátku 15. stol. v zaniklé vsi Bořanovice u Přibic, okr. Břeclav Bálek, Miroslav; Unger, Josef | pdficon
199-205 Zvířecí kosti z hradu Lelekovice (okr. Brno-venkov) Páral, Václav; Riedlová, Michaela; Unger, Josef | pdficon
207-214 Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu : (Výsledky po druhej výskumnej sezóne) Hanuliak, Václav | pdficon
215-227 Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický prístup k jeho konzervácii v r. 1928—1930 Bóna, Martin | pdficon
229-241 Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi Ruttkay, Matej; Cheben, Ivan; Ruttkayová, Jaroslava | pdficon
243-[251] Problémy ochrany našich opevněných sídel Kašička, František | pdficon
253-258 Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel Varhaník, Jiří | pdficon
259-272 Tvrze v Kouskově Lhotce a Vrhavči (okres Klatovy) Anderle, Jan; Rykl, Michael; Úlovec, Jiří | pdficon
273-281 Wyniki nowych badań nad konstrukcją i chronologią wałów obronnych na Wawelu Firlet, Janusz | pdficon
283-288 Średniowieczne zamki ziemi krakowskiej na tle przemian gospodarczych i politycznych Kołodziejski, Stanisław | pdficon
289-303 The fortress of Füzér Simon, Zoltán | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
307-317 Rytiny v románské Malostranské mostecké věži v Praze a otázka jejich restaurování Dragoun, Zdeněk | pdficon
319-336 Zaniklé městečko pod Házmburkem (K otázce tzv. latránů a opevněných podhradí) Rusó, Alexandra; Smetana, Jan | pdficon
337-346 Die ethnischen Verhältnisse im mittelalterlichen Székesfehérvár bis zum Ende der Türkenherrschaft Siklósi, Gyula | pdficon
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Page Title
349-365 Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě Nekuda, Rostislav | pdficon
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
369-377 Stavební vývoj kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve středověku Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr | pdficon
379-387 Uplatnenie geoelektrických metód pri vyhľadávaní zaniknutých sakrálnych stavieb Tirpák, Ján | pdficon
E. Duchovní kultura - Die geistige kultur
Page Title
391-403 Zvláštnosti v pohrebnom ríte ako súčasť duchovnej kultúry v 9.—10. storočí Hanuliak, Milan | pdficon
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
407-413 Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
415-429 Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy Hazlbauer, Zdeněk; Vitanovský, Michal; Volf, Petr | pdficon
431-436 Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech Himmelová, Zdenka | pdficon
437-461 Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
463 20. konference pracovní skupiny pro výzkum vývoje osídlení ve střední Evropě Nekuda, Vladimír | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
465 UNTITLED Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
476 Seznam autorů | pdficon