Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě

Název: Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě
Variantní název:
  • Wohnobjekte im Lichte der archäologischen Grabungen in den frühmittelalterlichen ländlichen Siedlungen in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 349-365
Rozsah
349-365
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.