Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy

Název: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy
Variantní název:
  • Die Baurekonstruktion des spätgotischen Kachelofens auf der Burg Rabí, Bez. Klatovy
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 415-429
Rozsah
415-429
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DABROWSKA, M., 1987: Kafle i piece kachlowe w Polsce do końca XVIII. wieku. Wroclaw.

[2] HAZLBAUER, Z., 1987: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 489—504.

[3] HAZLBAUER, Z., 1991: České gotické reliéfní kachle s erbovním znamením ševcovského cechu. Arch. Prag. 11, 289—306.

[4] HAZLBAUER, Z., 1992: Sbírka historických kachlů v Muzeu Šumavy v Sušici. Sbor. SPS 3, 135—150. Praha.

[5] HAZLBAUER, Z., 1993a: Trvalá expozice historických kamnářských výrobků na hradě Rabí (Námět, scénář a libreto). Archiv PÚ Plzeň a autor.

[6] HAZLBAUER, Z., 1993b: Projekt stavební rekonstrukce repliky trojrozměrných pozdně gotických kachlových kamen pro hrad Rabí, o. Klatovy. Archiv PÚ Plzeň a autor.

[7] HAZLBAUER, Z., 1993c: Nová stálá expozice historických kachlů a kamen na hradě Rabí. MaVP-ČSPS 31/101, 201—206.

[8] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P., 1991: Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15/90, 361—383.

[9] HAZLBAUER, Z.—RICHTER, M., 1990: Dva hromadné nálezy gotických nádobkových kachlů v Sezimově Ústí. AR XLII, 416—434.

[10] HOLČÍK, Š., 1972: Kachľová pec z 15. storočia na Bratislavskom hrade. SNM 66 — História 12, 101—116.

[11] MICHNA, P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku AH 6, 333—360.

[12] MIKŠÍK, M.—HANYKÝŘ, V.—HAZLBAUER, Z., 1987: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů AH 11/86, 505—513.

[13] SMETANA, J.—GABRIEL, F., 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku. AH 13/88, 545—560.

[14] STRAUSS, K., 1968: Der Kachelofen in der graphischen Darstellung des 15. und 16. Jahrhunderts. Keramos 39, 22—38.

[15] VOIT, P.—HOLL, I., 1963: Alte ungarische Ofenkacheln. Budapest.

[16] ŽEGKLITZ, J.—HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P., 1992: Pokus o rekonstrukci kachlových kamen ze zaniklé sklárny v Broumech. AR XLIV, 94—108.