Vitanovský, Michal

Varianty jmen:

Vitanovský, Michal (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Vitanovský, Michal. Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 403–409.

Kapitola
Vitanovský, Michal; Žegklitz, Jaromír. Dva atypické kachlové reliéfy z produkce pražské hrnčířské dílny Adama Špačka (1531–1572). In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 27–34.

Článek
Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal. Invalidé na středověkých kachlích. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 245–254.

Kapitola
Menoušková, Dana; Vitanovský, Michal. K technologii výroby středověkých kachlů : dva neobvyklé kachlové reliéfy (přechodné pozitivy) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 16–26.

Článek
Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal. Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 539–558.

Článek
Vitanovský, Michal; Hazlbauer, Zdeněk. Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 539–550.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Vitanovský, Michal; Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 415–429.

Článek
Šeňová, Naďa; Vitanovský, Michal. Strażnica vo věži Městského hradu v Kremnici. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 137–146.