Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu

Název: Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu
Variantní název:
  • Beitrag zur Erkenntnis der kleinadeligen Sitze und ihre Beziehungen zum Haus auf dem Lande
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 101-119
Rozsah
101-119
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.