Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Název: Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
Variantní název:
  • Textilien aus der Grabstätte der Anna Jagellone
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 437-461
Rozsah
437-461
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ARNOLD, J.—LANDINI, R. O.—LAZZI, G.—PIACENTI, K. A.—RICCI, S., 1993: Moda alla corte del Medici. Firenze.

[2] BAŽANTOVÁ, N.—BRAVERMANOVÁ, M.—KOBRLOVÁ, J.—SAMOHÝLOVÁ, A.—WASSERBAUER, R., 1993: Textilie z hrobu arcikněžny Eleonory, dcery Maxmiliána II. Muzejní a vlastivědná práce 3.

[3] BOEHN, von, M., 1923: Die Mode. München.

[4] BRAVERMANOVÁ, M.—KOBRLOVÁ, J.—SAMOHÝLOVÁ, A.: Textilie ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. V tisku.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.—KOBRLOVÁ, J.—SAMOHÝLOVÁ, A.: Textilie z hrobu Ferdinanda I. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. V tisku.

[6] BYDŽOVSKÝ Z FLORENTINA, M., 1987: Historické zápisky. Praha.

[7] FLURY-LEMBERG, M., 1988: Textilkonzervierung. Abegg-Stiftung, Bern.

[8] HAZLBAUER, Z., 1991: Hromadný nález renesančních kachlů na hradě Točníku. Castellogica Bohemica 2. Praha.

[9] CHOTĚBOR, P., 1988: Colinovo mauzoleum v katedrále sv. Víta v Praze. Uloženo v dokumentaci Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 24.

[10] JANÁČEK, J., 1985: Nástup Habsburků na český trůn. Praha.

[11] KYBALOVÁ, J.—HERBENOVÁ, J.—LAMAROVÁ, J., 1973: Dějiny módy. Praha.

[12] LEGIS-GLÜCKSELLIG, 1855: Der Prager Dom zu St. Weit. Praha—Litoměřice.

[13] PONTANUS a BREITENBERG, J. B., 1608: Bohemia Pia. Lib. 2, pag. 26. Francophurti.

[14] PAGANIJIOVÁ, E., 1991: Škola drhání. Praha.

[15] PTÁČEK, J., 1979: Konzervace textilu vyzdviženého z půdy. Acta Museii Pragensis 79. Praha.

[16] RULÍK, J., 1804: Náležité vypsání hrobů královských a knížecích v hlavním kostele na hradě Pražském. Praha.

[17] SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU, 1974: Protokol o otevření Královského mauzolea v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě, o vyzvednutí pozůstatků pohřbených a ostatních nálezů a jejich konzervaci. Uloženo v dokumentaci pod inv. č. PHA 24.

[18] SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU, 1976: Předávací protokol. Uloženo v dokumentaci pod inv. č. PHA 24.

[19] SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU, 1978: Protokol o opětovném uložení pozůstatků Anny Jagellonské, Ferdinanda I. a Maxmiliána II. do královského mauzolea v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Uloženo v dokumentaci pod inv. č. PHA 24.

[20] SVOBODA, J., 1973: Colinovo mauzoleum v chrámu sv. Víta. Uloženo v dokumentaci Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 24.

[21] ŠIKULOVÁ, V., 1968: Krypta v Moravské kapli kostela sv. Václava v dominikánském klášteře v Opavě. Přehled výzkumů Archeologického ústavu ČSAV. Brno.

[22] ŠROŇKOVÁ, O., 1959: Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko. Praha.

[23] TEIGE, J., bez r. v.: Sixta z Ottersdorfu Knihy památné. Praha.

[24] THIEL, E., 1980: Geschichte des Kostüms. Berlin.

[25] Z VELESLAVÍNA, D. A., 1590: Kalendář historický. Praha.

[26] VLČEK, E., 1978: Průzkum Collinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Uloženo v dokumentaci Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 24.

[27] VORLOVÁ, M., 1984: Zpráva o restaurování čepce Anny Jagellonské. Uloženo v dokumentaci Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 25.

[28] VORLOVÁ, M., 1985: Zpráva o restaurování šatů Anny Jagellonské. Uloženo v dokumentaci Správy Pražského hradu pod inv. č. PHA 25.

[29] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje. Praha.