Městský hrad v Rokycanech

Název: Městský hrad v Rokycanech
Variantní název:
  • Stadtburg in Rokycany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 71-77
Rozsah
71-77
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] HOFMAN, K., 1991: Rokycany 1110—1986. Rokycany.

[2] HOFMAN, K., 1992: Chrám Panny Marie v Rokycanech. Rokycany.

[3] KOLEKTIV, 1935: Rokycany.

[4] KOLEKTIV (ed.), 1979: Vavřinec z Březové, Husitská kronika, Píseň o bitvě u Domažlic. Praha.

[5] PODLAHA, A., 1910: Posvátná místa království českého IV. Praha.

[6] ROKYCKÝ, F. St., 1933: O bývalém dvorci biskupském a tvrzi v Rokycanech. Časopis společnosti přátel starožitností, ročník XLVI. Praha.

[7] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze království českého XIII. Praha.

[8] STRÁNSKÝ, V., 1926: O klášteru Matky Boží v Rokycanech, o jeho způsobu stavebním a poloze. Plzeňsko 1926, č. 5., Plzeň.