Anderle, Jan

Varianty jmen:

Anderle, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Anderle, Jan; Karel, Tomáš; Švábek, Vladimír. Městský hrad v Rokycanech. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 71–77.

Článek
Anderle, Jan. Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 263–273.

Článek
Anderle, Jan. Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 399–408.

Článek
Anderle, Jan. Dva plzeňské nárožní domy. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 91–97.

Článek
Anderle, Jan. Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 51–59.

Článek
Anderle, Jan. Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 81–85.

Článek
Anderle, Jan; Rykl, Michael; Úlovec, Jiří. Tvrze v Kouskově Lhotce a Vrhavči (okres Klatovy). Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 259–272.

Článek
Anderle, Jan. Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 65–70.

Článek
Anderle, Jan; Nováček, Karel. Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 251–260.