Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku

Variantní název
Frage der Beziehungen zwischen den Bauten der Burgen Volfstein und Valdek
Autor: Anderle, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 399-408
Rozsah
399-408
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ANDERLE, J., 1996: Hrad Volfštejn - stavebně historický průzkum. Plzeň. Uloženo v SÚA Praha.

[2] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[3] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady I. Praha.

[4] PROCHÁZKA, Z.-ÚLOVEC, J., 1991: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 3. Tachov.