Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni

Název: Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni
Variantní název:
  • Erforschung eines Sakralbaus an der nördlichen Seite der Sächsischer Brücke in Plzeň (Pilsen)
Autor: Anderle, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 81-[85]
Rozsah
81-[85]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BĚLOHLÁVEK, M., 1965: Dějiny Plzně 1, Plzeň.

[2] HRUŠKA, M., 1883: Kniha pamětní královského krajského města Plzně. Plzeň.

[3] MERGL, J., 1995: Plzeňské pohledy a veduty čtyř století 1500-1900. Plzeň.

[4] STRNAD, J. (ed.), 1883: M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské. Plzeň.