Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni

Variant title
Erforschung eines Sakralbaus an der nördlichen Seite der Sächsischer Brücke in Plzeň (Pilsen)
Author: Anderle, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 81-[85]
Extent
81-[85]
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BĚLOHLÁVEK, M., 1965: Dějiny Plzně 1, Plzeň.

[2] HRUŠKA, M., 1883: Kniha pamětní královského krajského města Plzně. Plzeň.

[3] MERGL, J., 1995: Plzeňské pohledy a veduty čtyř století 1500-1900. Plzeň.

[4] STRNAD, J. (ed.), 1883: M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské. Plzeň.