Anderle, Jan

Name variants:

Anderle, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Anderle, Jan. Dva plzeňské nárožní domy. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 91–97.

Article
Anderle, Jan; Karel, Tomáš; Švábek, Vladimír. Městský hrad v Rokycanech. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 71–77.

Article
Anderle, Jan. Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 263–273.

Article
Anderle, Jan. Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 399–408.

Article
Anderle, Jan. Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 51–59.

Article
Anderle, Jan. Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 81–85.

Article
Anderle, Jan; Rykl, Michael; Úlovec, Jiří. Tvrze v Kouskově Lhotce a Vrhavči (okres Klatovy). Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 259–272.

Article
Anderle, Jan. Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 65–70.

Article
Anderle, Jan; Nováček, Karel. Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 251–260.