Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni

Název: Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni
Variantní název:
  • Reste der spätmittclaltcrlichen Bebauung der Sächsischen Vorstadt in Plzeň (Pilsen)
Autor: Anderle, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 51-59
Rozsah
51-59
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P.-ŠVÁBEK, V., 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1984, Plzeň.

[2] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P.-ŠVÁBEK, V., 1985: Džbánek, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1985, Plzeň.

[3] ANDERLE, J.-ROŽMBERSKÝ, P.-ŠVÁBEK, V., 1993: Výsledky povrchového průzkumu cisterciáckých dvorů na Plzeňsku, Castellologica bohemica 3, Praha.

[4] BĚLOHLÁVEK, M., 1965: Dějiny Plzně I, Plzeň.

[5] STRNAD, J., 1891: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad I, Plzeň.

[6] STRNAD, J., 1896: Rodiny šlechtické v XV. a XVI. století v Plzni osedlé, Památky archeologické XVI, Praha.

[7] STRNAD, J., 1905: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad II, Plzeň.

[8] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských, Sborník městského historického musea v Plzni I, Plzeň.

[9] VOJTÍŠEK, V., 1920: Z nejstarších právních dějin města Plzně, Sborník městského historického musea v Plzni V, Plzeň.