Dva plzeňské nárožní domy

Název: Dva plzeňské nárožní domy
Variantní název:
  • Zwei Eckhäuser aus Plzeň (Pilsen)
Autor: Anderle, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 91-97
Rozsah
91-97
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FRÝDA, F. 1981: Hmotná kultura středověkého města na základě výzkumu zasypaných středověkých studní v Plzni. Praha. Nepubl.

[2] LÍBAL, D. 1972: Plzeň, Pasport SÚRPMO. Praha.

[3] MUK, J. 1983: Plzeň, SHP II. etapa, Pražská ul. čp. 83/13. SÚRPMO Praha.