Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni

Název: Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni
Variantní název:
  • Einige Fragen der Entwicklung des Tepelský-Hauses in Pilsen
Autor: Anderle, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 263-273
Rozsah
263-273
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDERLE, J., 1992: Dva plzeňské nárožní domy. AH 17/92. Brno.

[2] LÍBAL, D. a kol., 1972: Plzeň, SHP jádra. SÚRPMO Praha.

[3] MACHÁČEK, F., 1923: O staré Plzni I. Plzeň.

[4] MACHÁČEK, F., 1924: Plzeň za války třicetileté. Sborník městského historického musea VIII/1923. Plzeň.

[5] SPĚVAČEK, J., 1986: Václav IV. Praha.

[6] STRNAD, J. (ed) 1883: M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské. Plzeň.

[7] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských. Plzeň.