Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsk u (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu)

Název: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsk u (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu)
Variantní název:
  • Befestigte Sitze in Mähren und Schlesien (Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, Funktion, zeitgenössischer Stand und Perspektive der weiteren Untersuchungen)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 121-151
Rozsah
121-151
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.