Kouřil, Pavel

Varianty jmen:

Kouřil, Pavel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32.

Článek
Kouřil, Pavel. Archeologické nálezy z hradu Templštejnu – železné předměty. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 129–140.

Článek
Kouřil, Pavel. [Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich.]. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 434.

Článek
Kouřil, Pavel. Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 649–651.

Článek
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 21–35.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor. Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 169–183.

Článek
Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf. Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek). Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 375–382.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor. Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 165–176.

Článek

Článek
Kouřil, Pavel. [J. Janák a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí]. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 539–540.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 249–272.

Článek
Kouřil, Pavel. Opavské setkání zájemců o problematiku středověkých fortifikací. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 641–642.

Článek
Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav. Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsk u (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu). Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 121–151.

Článek
Kouřil, Pavel. Polozemnice z 13. století z Opavy-Kateřinek. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 107–116.

Článek
Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf. Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 253–270.

Článek
Kouřil, Pavel. Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 131–145.

Článek
Kouřil, Pavel; Plaček, Miroslav. Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna (okr. Bruntál). Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 221–234.

Článek
Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk. Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 111–119.

Článek
Kouřil, Pavel. Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 233–243.

Článek
Kouřil, Pavel. Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 141–150.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 111–[130].

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 199–226.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 215–234.