Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě)

Variantní název
Der befestigte Sitz Čalonice, Katastergebiet Dalešice, Bezirk Třebíč
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 2, č. [1], s. 137-154
Rozsah
137-154
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document