Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě)

Název: Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč (Příspěvek k poznáni opevněných sídel drobných feudálů ve středním Pojihlavi na jz. Moravě)
Variantní název:
  • Der befestigte Sitz Čalonice, Katastergebiet Dalešice, Bezirk Třebíč
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 137-154
Rozsah
137-154
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.