Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník

Název: Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník
Variantní název:
  • A minor mediaeval fortification in Hradec, Jeseník district
  • Eine kleine mittelalterliche Befestigung in Hradec, Bezirk Jeseník
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 165-176
Rozsah
165-176
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá jedním z dalších předpokládaných drobných středověkých opevnění na Jesenicku. Pro jeho existenci hovoří především samotný název lokality, avšak průkazné terénní relikty, stejně jako archeologická pozorování vyznívají v tomto směru spíše negativně. Také sporé písemné zprávy (teprve po polovině 14. století) upozorňují na poměrně pozdní vznik hradeckého zboží, jež ovšem zároveň získalo status řádného manství.
The contribution discusses one of a group of minor mediaeval fortifications presumed in the Jesenicko region. Although its existence is indicated by the name of the location, terrain exploration and archaeological research have so far proved largely negative. Sporadic written records (after the mid-14th century) convey a relatively late origin of the Hradec estate that, however, soon acquired a regular fief status.
Reference
[1] BARTOŠ, J.–SCHULZ, J.–TRAPL, M., 1994: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960 XIII. Okres: Bruntál, Jeseník, Krnov, 106–107. Olomouc.

[2] DRECHSLER, A., 1930: Altvaterland. Urkundenregesten und zusammenfassende Gedanken über die Dorfverhältnisse im Neisser Fürstentum, österr. Anteil, heute Bezirk Freiwaldau, Schlesien I, 146–151. Olmütz.

[3] ENS, F., 1837: Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis IV. Ortsbeschreibungen der Fürstenthümer Jägerndorf und Neisse Österreichisch-Antheils und der Mährischen Enclaven im Troppauer Kreise, 232. Wien.

[4] GOŠ, V., 1978: Středověké tvrze na Jesenicku, SM 36, 50–55.

[5] GOŠ, V., 1981: Vodní tvrz v Jeseníku, ČSZM B 30, 227–246.

[6] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[7] HOSÁK, L., 2004: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha. Reprint Praha 1938.

[8] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. A–L. Praha.

[9] JUREK, T., 1996: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. Poznań.

[10] KOUŘIL, P.–KOVÁČIK, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2007: Tvrz a město Jeseník ve středověku – Die Festung und Stadt Jeseník (Freiwaldau) im Mittelalter, AH 32, 239–268.

[11] KOUŘIL, P.–PRIX, D., 2008: Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku – Kleine mittelalterliche Befestigungen in Skorošice bei Javorník, AH 33, 169–183.

[12] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno–Opava.

[13] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2005: Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku – Die mittelalterliche Befestigung in Adelsdorf, Kreis Freiwaldau, AH 30, 199–226.

[14] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2006: Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník – Mittelalterliche Festplätze in Ondřejovice, Jeseník, AH 31, 215–234.

[15] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2001: Wüstehubové. Ďáblovo plémě nebo tvůrcové kulturní krajiny?, ČSZM B L, 205–217.

[16] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2004: "...Iohannes Wisthub fecit castrum nomine Vridebergk..." Die Burg und ihr Hinterland am Beispiel der schlesischen Materie, CaB 7, 105–134.

[17] KUHN, W., 1975: Herzogs- und Adelssiedlung im Neisser Bistumsland, Schlesien XX, 147–156.

[18] LORENZ, K., 1932: Ergänzungen und Berichtigungen zu S. R. Nr. 1815 und 1832, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens LXVI, 290–295.

[19] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[20] PFITZNER, J., 1926: Besiedlungs, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistumlandes I. Bis zum Beginne der böhmischen Herrschaft. Prager Studien aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft. Reichenberg.

[21] PRIX, D., v tisku: Kaple hamerníka Kleinnickela (sborník věnovaný životnímu jubileu doc. Pavla Kouřila; Brno, v tisku).

[22] SPURNÝ, F. A KOL., 1983: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha.

[23] TUREK, A. A KOL., 2004: Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy. Opava. Opravené a doplněné vydání.

[24] WEINELT, H., 1936: Probleme schlesischer Burgenkunde, gezeigt an den Burgen des Freiwaldauer Bezirkes. In: Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte XXXVI, 89–91. Breslau.

[25] WEINELT, H., 1940: Forschungen zur Volkstumsgeographie des südschlesischen Stammesgebietes. Reichenberg–Leipzig.

[26] WEINELT, H., 1940a: Die Turmhügelburg im Ostsudetenland, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien LXX, 342–361.

[27] WEINELT, H., 1942: Der mittelalterliche Wehrbau einer ostmitteldeutschen Rodungslandschaft. Die Burgen des Kreises Freiwaldau im Ostsudetenland, Deutsches Archiv für Landes- u. Volksforschung 6, 148–168.

[28] WENZELIDES, O., 1922: Heimatgeschichte 4. Unsere Heimat in Stadt und Land. Troppau.

[29] ZUBER, R., 1966: Jesenicko v období feudalismu do roku 1848. Ostrava.

[30] ZUBER, R., 1972: Osídlení Jesenicka do počátku 15. století. Opava.