Archaeologia historica 2011, roč. 36, č. 1

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice 20.–24. září 2010.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Anton Pasienka (slovenština).
Středověké fortifikace – Mittelalterliche Befestigungsanlagen
Page Title
7-25 K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země Durdík, Tomáš | pdficon
27-35 Zřícenina jako součást pozemku Varhaník, Jiří | pdficon
37-49 Hrad Rokštejn (k. ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava) : výsledky archeologického výzkumu 1981–2010 a jeho další perspektivy Měřínský, Zdeněk | pdficon
51-60 Hrad Rokštejn : oprava a konzervace v letech 2002 až 2010 Vinař, Jan | pdficon
61-85 Obléhací postavení u hradu Rokštejna Mazáčková, Jana | pdficon
87-108 Úloha hradů Lukov a Brumov v systému komunikací východní Moravy Bolina, Pavel; Cendelín, Dušan | pdficon
109-123 Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
125-137 Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou Dejmal, Miroslav; Merta, David | pdficon
139-151 K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně – Králově Poli Holub, Petr | pdficon
153-163 Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči Kolařík, Václav; Merta, David; Peška, Marek | pdficon
165-176 Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor | pdficon
177-191 Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010 Frolíková, Drahomíra | pdficon
193-221 K středověkému opevnění Vyšehradu Nechvátal, Bořivoj | pdficon
223-242 Kozí hrádek (okr. Tábor) : předhradí, nebo hospodářské zázemí? Hložek, Josef; Křivánek, Roman; Menšík, Petr | pdficon
243-[252] Geodetické zaměření stávajícího stavu a projekt obnovy zříceniny hradu Hamrštejna Kudrnovský, Miloš; Švejnoha, Josef; Tišerová, Renata; Veselá, Renata | pdficon
253-264 Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade Harmadyová, Katarína; Divileková, Denisa | pdficon
265-278 Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu) Beljak, Ján; Maliniak, Pavol; Pažinová, Noémi | pdficon
279-288 Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století Rak, Michal | pdficon
289-302 Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti Miňo, Martin | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
303 Seznam autorů | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
304-[307] Zkratky | pdficon
Page Title
[311] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon