[J. Janák a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí]

Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 539-540
Rozsah
539-540
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jan Janák (vedoucí autorského kolektivu)—Pavel Balcárek—František Čapka—Zde¬něk Měrínský—Vratislav Nejedlý—Jan Trojan—Marie Zaoralová, Dějiny Brtníce a připojených obcí. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 52. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost ve spolupráci s Místním národním výborem v Brtnici 1988. 436 s., 26 obr., 142 fotograf, tab.
Document