Česká kastelologie na rozcestí?

Název: Česká kastelologie na rozcestí?
Variantní název:
  • Czech casteology at the crossroads
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 21-35
Rozsah
21-35
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BRANDL, V. (ed.) 1874: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VIII. Vom Jahre 1350-1355. Brünn.

[2] BRANDL, V. (ed.) 1890: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XII. Vom Jahre 1391-1399. Brünn.

[3] EMLER, J. (ed.) 1884: Chronicon Aulae regiae. FRB IV. Praha.

[4] GRÜNHAGEN, C.-WUTKE, C. (ed.) 1892: Regesten zur schlesischen Geschichte 1301-1315. CDS XVI. Breslau.

[5] GRÜNHAGEN, C.-WUTKE, C. (ed.) 1898: Regesten zur schlesischen Geschichte 1316-1326. CDS XVIII. Breslau.

[6] CHLUMECKY, P.- CHYTIL, J. (ed.) 1856: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Text der Olmützer Cuda. Brünn.

[7] IRGANG, W. (ed.) 1998: Schlesisches Urkundenbuch VI. 1291-1300. Köln-Weimar-Wien.

[8] MARKGRAF, H.-SCHULTE, J. W. (ed.) 1889: Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. CDS XIV. Breslau.

[9] PFOTENHAUER, P. (ed.) 1881: Urkunden des Klosters Kamenz. CDS X. Breslau.

[10] WATTENBACH, W. (ed.) 1862: Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan. CDS V. Breslau.

[11] BERGER, K., 1933: Die Besiedlung des deutschen Nordmährens im 13. und 14. Jahrhunderte. Brünn.

[12] BŘEZINA, J., 1932: Šumperský okres, Staroměstský okres, Vízmberský okres. Vlastivěda moravská. Brno.

[13] CETWIŃSKI, M., 1996: "Synowie Beliala". Z dziejów rycerstwa śląskiego w 1 połowie XIV wieku na przykładzie dziejów zamku Friedebrg i jego właścicieli. In: Kultura średniowiecznego Śłaska i Czech. Zamek. Wrocław, 21-25.

[14] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[15] HOSÁK, L., 1968: Hrad Kolštejn a jeho majitelé. SM 16, 11-17.

[16] JUREK, T., 1996: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. Poznań.

[17] KOUŘIL, P.-PRIX, D.-WIHODA, M., 1998: Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy. AH 23, 111-131.

[18] KOUŘIL, P.-PRIX, D.-WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno-Opava.

[19] KOUŘIL, P.-WIHODA, M., 1997: Přerovec. K počátkům opevněných šlechtických sídel ve Slezsku. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Někudy. Brno, 204-218.

[20] PLAČEK, M., 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[21] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, zámků a tvrzí. Praha.

[22] PFOTENHAUER, P., 1879: Die schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1327. Breslau.

[23] RYCHLÝ, M.-BRACHTL, Z., 1996: Zjištovací výzkum zříceniny hradu Pleče (o. Jindřichov, okr. Šumperk). PV 1992, Brno, 80.

[24] RYCHLÝ, M.-BRACHTL, Z., 1997: Jindřichov na Moravě (okr. Šumperk). Hrad Pleče. Středověk. Zjišťovací výzkum. PV 1993-1994, Brno, 210-211.

[25] RYCHLÝ, M.-BRACHTL, Z., 1999: Jindřichov na Moravě (okr. Šumperk). Hrad Pleče. Středověk. Zjištovací výzkum. PV 39 (1995-1996), Brno, 422.

[26] RYCHLÝ, M.-BRACHTL, Z., 1999a: Jindřichov na Moravě (okr. Šumperk). Hrad Pleče, ostrožna východně od Šumného vrchu (kóta 611). Středověk. Zjišťovací výzkum. PV 40 (1997-1998), Brno, 336-337.

[27] WIHODA, M., 2001: Recenze Tomáš Durdík - Pavel Bolina: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Argo Praha 2001. 249 stran. AR 53, 654-657.

[28] WOLNY, G., 1839: Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. V. Band. Olmützer Kreis. Brünn.