Wihoda, Martin

Varianty jmen:

Wihoda, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002.

Kapitola
Wihoda, Martin. Historický glosář. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997.

Článek

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005.

Článek
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006.

Článek
Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Tvrz a město Jeseník ve středověku. Archaeologia historica. 2007.

Kniha
Dvořák, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Stoklásková, Zdeňka; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014

Kniha
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014