Wihoda, Martin

Name variants:
Wihoda, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002.

Chapter
Wihoda, Martin. Historický glosář. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997.

Article

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006.

Article
Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Tvrz a město Jeseník ve středověku. Archaeologia historica. 2007.

Book
Dvořák, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Stoklásková, Zdeňka; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014

Book
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014