Wihoda, Martin

Name variants:

Wihoda, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin. Česká kastelologie na rozcestí?. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 21–35.

Article

Article
Wihoda, Martin. Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 21–35.

Chapter
Kolektiv autorů. Historický čas a jeho kategorizace. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, pp. 18–28.

Chapter
Wihoda, Martin. Historický glosář. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, pp. 124–134.

Article
Wihoda, Martin. Itinerář moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2000, vol. 49, iss. C47, pp. 5–45.

Article
Wihoda, Martin. Marchio Morauie, domus vestre fundator : Přemyslovská dynastie a počátky řádu německých rytířů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 5–15.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Městské hrady v českém Slezsku. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 249–272.

Article
Wihoda, Martin. Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. 5–15.

Chapter
Kolektiv autorů. Prameny. In: Dvořák, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Stoklásková, Zdeňka. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014, pp. 29–44.

Chapter
Kolektiv autorů. Specifika výzkumu období středověku. In: Borovský, Tomáš. , Fasora, Lukáš. , Chocholáč, Bronislav. , Malý, Tomáš. , Nečasová, Denisa. , Němec, Jiří. , Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014, pp. 5–35.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 111–130.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 199–226.

Article
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 215–234.

Article
Kouřil, Pavel; Kováčik, Peter; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin. Tvrz a město Jeseník ve středověku. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 239–268.

Book
Dvořák, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Stoklásková, Zdeňka; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 1. díl. 2014

Book
Borovský, Tomáš; Fasora, Lukáš; Chocholáč, Bronislav; Malý, Tomáš; Nečasová, Denisa; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Úvod do studia dějepisu. 2. díl. 2014