Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století

Název: Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století
Variantní název:
  • Der Machtkapmf des böhmischen und polnischen Staates im 11. und 12 Jahrhundert
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. [5]-15
Rozsah
[5]-15
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.