Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století

Title: Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století
Variant title:
  • Der Machtkapmf des böhmischen und polnischen Staates im 11. und 12 Jahrhundert
Author: Wihoda, Martin
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. [5]-15
Extent
[5]-15
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.