Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?

Název: Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?
Variantní název:
  • Die Genesis der Stadtverfassung in Mähren als Gründunsvorhaben des Markgrafs Vladislav Jindřich?
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, roč. 47, č. C45, s. [21]-35
Rozsah
[21]-35
  • ISSN
    0231-7710
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.