Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?

Variant title
Die Genesis der Stadtverfassung in Mähren als Gründunsvorhaben des Markgrafs Vladislav Jindřich?
Author: Wihoda, Martin
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 47, iss. C45, pp. [21]-35
Extent
[21]-35
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document