Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě

Variantní název
Beitrag zum Kennen der Burgen Kozlov, Kufstejn und Rabstejn im mittleren Jihlava-Tal in Südwestmähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 131-145
Rozsah
131-145
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Hosák, L., 1934: Historický místopis země Moravskoslezské II — Znojemský kraj. Praha.

[2] Hosák, L. – Šrámek, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. Praha.

[3] Kouřil, P., 1976: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku. VVM, 28, č. 2, s. 215-217.

[4] Kouřil, P, 1977: Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč. Archaeologia historica. 2. Brno, s. 137-154.

[5] Kubeš, A., 1902: Manové bývalého benediktinského kláštera třebického. Brno.

[6] Moravskokrumlovský okres, 1913: Vlastivěda moravská. Brno.

[7] Náměšťský okres, 1908: Vlastivěda moravská. Brno.

[8] Voldán, V., 1971: Zamyšlení nad lokalizací Levnova—Ketkovického hradu. VM, 23, č. 1, s. 12-27.